Forsiden

Høringssvar fra Jarle Maxwell

Dato: 03.03.2022

Svartype: Med merknad

Reglene om koronasertifikat må opphøre umiddelbart

Det må ikke vurderes noen forlengelse, endring eller tillegg av noe slag.

Reglene og dette forslaget om endringer er fullstendig uakseptabelt, det er ulovlig.

Reglene bryter med norsk lov, internasjonal lov, menneskerettigheter, pasientrettigheter, personvernet og grunnloven. Unntaket var basert på løgn og er dermed ulovlig. Dette er segregering og medisinsk apartheid.

I Norge er vi frie mennesker, vi ønsker et apartheid- og diktaturfritt land.

Vi ønsker at demokratiet skal bestå.