Forsiden

Høringssvar fra Elin Kvaale Moe

Dato: 28.02.2022

Jeg er i mot forlengelse av reglene om koronasertifikat. Jeg ser på et slikt pass som et segregeringspass, og det kan ikke forsvares av smittevernshensyn slik vaksinen har vist seg å virke. Det innrømmes i dag av helsemyndigheter at vaksinen kun har den effekt at den gjør deg mindre syk hvis du bllir smittet, men du smitter fremdeles like mye som uvaksinerte. Logikken tilsier da at et slikt koronapass ikke har den hensikt hvilket kanskje var intensjonen da man begynte å jobbe å skulle innføre et vaksinepass. Det strider i mot mine verdier som er tuftet på FRIHET, LIKHET og BRORSKAP.