Forsiden

Høringssvar fra Clare Hildebrandt

Dato: 16.02.2022

Jeg stiller meg svært negativt til forslaget om lovendring.

Det fremkommer i høringens innledning og bakgrunn at det eksisterer egentlig ingen grunnlag for forlengelse av noen form for tiltak. Hele dette høringsnotatet faller på sin egen urimelighet når man på side 8 kan lese følgende:

"𝘉𝘦𝘴𝘵𝘦𝘮𝘮𝘦𝘭𝘴𝘦𝘯 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘬𝘳𝘢𝘷 𝘵𝘪𝘭 𝘢𝘵 𝘴𝘮𝘪𝘵𝘵𝘦𝘷𝘦𝘳𝘯𝘵𝘪𝘭𝘵𝘢𝘬𝘦𝘵 𝘴𝘬𝘢𝘭 𝘩𝘢 𝘦𝘯 𝘬𝘭𝘢𝘳 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘴𝘪𝘯𝘴𝘬𝘧𝘢𝘨𝘭𝘪𝘨 𝘣𝘦𝘨𝘳𝘶𝘯𝘯𝘦𝘭𝘴𝘦. 𝘒𝘳𝘢𝘷𝘦𝘵 𝘪𝘯𝘯𝘦𝘣æ𝘳𝘦𝘳 𝘢𝘵 𝘵𝘪𝘭𝘵𝘢𝘬𝘦𝘵 𝘮å 𝘷æ𝘳𝘦 𝘣𝘢𝘴𝘦𝘳𝘵 𝘱å 𝘦𝘯 𝘧𝘢𝘨𝘭𝘪𝘨 𝘷𝘶𝘳𝘥𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘷 𝘣𝘭.𝘢. 𝘩𝘷𝘰𝘳𝘥𝘢𝘯 𝘴𝘺𝘬𝘥𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯 𝘴𝘮𝘪𝘵𝘵𝘦𝘳. 𝘒𝘳𝘢𝘷𝘦𝘵 𝘴𝘬𝘢𝘭 𝘪𝘮𝘪𝘥𝘭𝘦𝘳𝘵𝘪𝘥 𝘪𝘬𝘬𝘦 𝘵𝘰𝘭𝘬𝘦𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘯𝘨𝘵, 𝘰𝘨 𝘥𝘦𝘵 𝘦𝘳 𝘪𝘬𝘬𝘦 𝘬𝘳𝘢𝘷 𝘰𝘮 𝘷𝘪𝘵𝘦𝘯𝘴𝘬𝘢𝘱𝘦𝘭𝘪𝘨 𝘣𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘬𝘵 𝘢𝘷 𝘵𝘪𝘭𝘵𝘢𝘬𝘦𝘵. 𝘒𝘳𝘢𝘷𝘦𝘯𝘦 𝘵𝘪𝘭 𝘣𝘦𝘨𝘳𝘶𝘯𝘯𝘦𝘭𝘴𝘦𝘯 𝘮å 𝘷𝘶𝘳𝘥𝘦𝘳𝘦𝘴 𝘪 𝘭𝘺𝘴 𝘢𝘷 𝘣𝘭.𝘢. 𝘴𝘮𝘪𝘵𝘵𝘦𝘳𝘪𝘴𝘪𝘬𝘰 𝘰𝘨 𝘴𝘺𝘬𝘥𝘰𝘮𝘮𝘦𝘯𝘴 𝘢𝘭𝘷𝘰𝘳𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘵, 𝘰𝘨 𝘩𝘷𝘰𝘳 𝘪𝘯𝘯𝘨𝘳𝘪𝘱𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘵𝘪𝘭𝘵𝘢𝘬𝘦𝘵 𝘦𝘳."

Allerede i første setning har man brutt med logikken i sitt eget høringsnotat. Et k-pass har liten eller ingen medisinskfaglig begrunnelse!

Regjeringen har nettopp demonstrert med stor tydelighet at dette ikke fungerer. Jeg hevder ikke at C-19 ikke kan være farlige for enkelte. Jeg utviser respekt for de som har dødd av sykdommen og for de som sliter med ettervirkninger. På den andre siden må dette veies opp mot alle skadene disse tiltakene har forårsaket, både med hensyn på økonomi, belastning på samfunnet i form av skade på utdanning, mennesker som lider av vaksineskader (ja, det finnes flere 1000 av disse bare i Norge) samt vår mentale helse med mere.

Slike inngripende og sterke tiltak som vil være mulig å innføre på bakgrunn at den endret ordlyden i forslaget hører ikke til i et demokratisk land. Slik det er presentert åpner forslaget opp for overformynderi og maktbruk som er skremmende. Det eneste sikkerhetsnett og vern for misbruk er kravet til "forholdsmessighet". Det er enkelt å påstå at forslaget handler om en midlertidig forlengelse til anvendelse kun om det ansees nødvendig, men sannheten er at lovendringen vil skape en presidens og åpner for tiltak som undergraver grunnloven og demokratiske prinsipper. Befolkningen så hvor enkelt det er for myndighetene å feile ang. forholdsmessighet i saken ang. omikron i des.2021.

Virkningen av en slik lovendring er enorm og strider mot verdiene vårt sosialdemokrati er bygd på. Jeg kan IKKE stille meg bak noen av de følgende:

Sidetallene refererer til høringsnotatet

𝟭: Begrensninger i retten til å ta informerte og opplyste valg om behandling, egen kropp og helse.

side 10:

"𝘚𝘮𝘪𝘵𝘵𝘦𝘷𝘦𝘳𝘯𝘭𝘰𝘷𝘦𝘯 § 3-8 𝘢𝘯𝘥𝘳𝘦 𝘰𝘨 𝘵𝘳𝘦𝘥𝘫𝘦 𝘭𝘦𝘥𝘥 𝘳𝘦𝘨𝘶𝘭𝘦𝘳𝘦𝘳 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘬𝘵𝘦 𝘢𝘥𝘨𝘢𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘵𝘪𝘭 å 𝘩𝘢 𝘴æ𝘳𝘭𝘪𝘨𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘳𝘪𝘬𝘴𝘫𝘰𝘯𝘦𝘳 𝘰𝘷𝘦𝘳𝘧𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘴𝘰𝘮 𝘪𝘬𝘬𝘦 𝘦𝘳 𝘷𝘢𝘬𝘴𝘪𝘯𝘦𝘳𝘵. 𝘈𝘷 𝘣𝘦𝘴𝘵𝘦𝘮𝘮𝘦𝘭𝘴𝘦𝘯 𝘧ø𝘭𝘨𝘦𝘳 𝘢𝘵 𝘥𝘦𝘳𝘴𝘰𝘮 𝘥𝘦𝘵 𝘦𝘳 𝘢𝘷𝘨𝘫ø𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘧𝘰𝘳 å 𝘮𝘰𝘵𝘷𝘪𝘳𝘬𝘦 𝘦𝘵 𝘢𝘭𝘷𝘰𝘳𝘭𝘪𝘨 𝘶𝘵𝘣𝘳𝘶𝘥𝘥 𝘢𝘷 𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘭𝘮𝘦𝘯𝘯𝘧𝘢𝘳𝘭𝘪𝘨 𝘴𝘮𝘪𝘵𝘵𝘴𝘰𝘮 𝘴𝘺𝘬𝘥𝘰𝘮, 𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦𝘵 𝘪 𝘧𝘰𝘳𝘴𝘬𝘳𝘪𝘧𝘵 𝘣𝘦𝘴𝘵𝘦𝘮𝘮𝘦 𝘢𝘵 𝘣𝘦𝘧𝘰𝘭𝘬𝘯𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘦𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘥𝘦𝘭𝘦𝘳 𝘢𝘷 𝘥𝘦𝘯 𝘴𝘬𝘢𝘭 𝘩𝘢 𝘱𝘭𝘪𝘬𝘵 𝘵𝘪𝘭 å 𝘭𝘢 𝘴𝘦𝘨 𝘷𝘢𝘬𝘴𝘪𝘯𝘦𝘳𝘦."

LES: Tvangsvaksinering. Var det ikke kun kort tid siden vi hørte at dette aldri kom til å bli aktuelt i Norge?

𝟮: 𝗨𝘃𝗮𝗸𝘀𝗶𝗻𝗲𝗿𝘁𝗲 𝘀𝗸𝗮𝗹 𝗯𝗹𝗶 𝘀𝗽𝗼𝗿𝗲𝘁 𝗼𝗽𝗽 𝗼𝗴 𝗻𝗲𝗸𝘁𝗲𝘀 𝘀𝗮𝗺𝘃æ𝗿 𝗺𝗲𝗱 𝗮𝗻𝗱𝗿𝗲.

side 10:

"𝘋𝘦𝘳𝘴𝘰𝘮 𝘦𝘵 𝘢𝘭𝘷𝘰𝘳𝘭𝘪𝘨 𝘶𝘵𝘣𝘳𝘶𝘥𝘥 𝘢𝘷 𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘭𝘮𝘦𝘯𝘯𝘧𝘢𝘳𝘭𝘪𝘨 𝘴𝘮𝘪𝘵𝘵𝘴𝘰𝘮 𝘴𝘺𝘬𝘥𝘰𝘮 𝘩𝘢𝘳 𝘰𝘱𝘱𝘴𝘵å𝘵𝘵, 𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦𝘵 𝘪 𝘧𝘰𝘳𝘴𝘬𝘳𝘪𝘧𝘵 𝘣𝘦𝘴𝘵𝘦𝘮𝘮𝘦 𝘢𝘵 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦𝘳 𝘴𝘰𝘮 𝘪𝘬𝘬𝘦 𝘦𝘳 𝘷𝘢𝘬𝘴𝘪𝘯𝘦𝘳𝘵 𝘮å 𝘰𝘱𝘱𝘩𝘰𝘭𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘨 𝘪𝘯𝘯𝘦𝘯𝘧𝘰𝘳 𝘣𝘦𝘴𝘵𝘦𝘮𝘵𝘦 𝘰𝘮𝘳å𝘥𝘦𝘳, 𝘴𝘬𝘢𝘭 𝘯𝘦𝘬𝘵𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘭𝘵𝘢𝘬𝘦𝘭𝘴𝘦 𝘪 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘦𝘳𝘵 𝘴𝘢𝘮𝘷æ𝘳 𝘮𝘦𝘥 𝘢𝘯𝘥𝘳𝘦, 𝘧𝘰𝘳 𝘦𝘬𝘴𝘦𝘮𝘱𝘦𝘭 𝘪 𝘣𝘢𝘳𝘯𝘦𝘩𝘢𝘨𝘦, 𝘴𝘬𝘰𝘭𝘦, 𝘮ø𝘵𝘦𝘳 𝘦𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘬𝘰𝘮𝘮𝘶𝘯𝘪𝘬𝘢𝘴𝘫𝘰𝘯𝘴𝘮𝘪𝘥𝘭𝘦𝘳, 𝘦𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘢𝘵 𝘥𝘦 𝘮å 𝘵𝘢 𝘯ø𝘥𝘷𝘦𝘯𝘥𝘪𝘨𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘩𝘰𝘭𝘥𝘴𝘳𝘦𝘨𝘭𝘦𝘳. 𝘋𝘦𝘳𝘴𝘰𝘮 𝘥𝘦𝘵 𝘪 𝘴𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘴𝘫𝘰𝘯𝘦𝘳 𝘦𝘳 𝘯ø𝘥𝘷𝘦𝘯𝘥𝘪𝘨 å 𝘷𝘢𝘬𝘴𝘪𝘯𝘦𝘳𝘦 𝘣𝘦𝘧𝘰𝘭𝘬𝘯𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘦𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘥𝘦𝘭𝘦𝘳 𝘢𝘷 𝘥𝘦𝘯 𝘮𝘦𝘥 𝘦𝘯 𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘧𝘰𝘳 𝘢𝘵 𝘧𝘰𝘭𝘬𝘦𝘩𝘦𝘭𝘴𝘦𝘯 𝘪𝘬𝘬𝘦 𝘴𝘬𝘢𝘭 𝘣𝘭𝘪 𝘷𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘭𝘪𝘨 𝘴𝘬𝘢𝘥𝘦𝘭𝘪𝘥𝘦𝘯𝘥𝘦, 𝘬𝘢𝘯 𝘏𝘦𝘭𝘴𝘦𝘥𝘪𝘳𝘦𝘬𝘵𝘰𝘳𝘢𝘵𝘦𝘵 𝘱å𝘣𝘺 𝘷𝘢𝘬𝘴𝘪𝘯𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘥𝘦 𝘯𝘦𝘷𝘯𝘵𝘦 𝘵𝘪𝘭𝘵𝘢𝘬𝘦𝘯𝘦"

Segrering i samfunnet vårt! Uvaksinerte kan bli holdt utenfor barnehager, skoler og så videre. Kort sagt, nektes å delta i samfunnet. I tillegg skal de kunne bli pålagt å oppholde seg innenfor bestemte områder!

𝟯: 𝗗𝗲𝘁 𝗵𝗮𝗿 𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗯𝗲𝘁𝘆𝗱𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗺 𝘃𝗮𝗸𝘀𝗶𝗻𝗲𝗻𝗲 𝗲𝗿 𝗵𝗮𝘀𝘁𝗲𝗴𝗼𝗱𝗸𝗷𝗲𝗻𝘁𝗲.

side 23:

"𝘊𝘰𝘷𝘪𝘥-19-𝘷𝘢𝘬𝘴𝘪𝘯𝘦𝘯𝘦 𝘴𝘰𝘮 𝘵𝘪𝘭𝘣𝘺𝘴 𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘮𝘦𝘵 𝘦𝘳 𝘯𝘺𝘦 𝘷𝘢𝘬𝘴𝘪𝘯𝘦𝘳 𝘰𝘨 𝘦𝘳 𝘨𝘰𝘥𝘬𝘫𝘦𝘯𝘵 𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘩𝘢𝘴𝘵𝘦𝘱𝘳𝘰𝘴𝘦𝘥𝘺𝘳𝘦."

𝟰: 𝗞𝗿𝗮𝘃 𝗼𝗺 𝘃𝗮𝗸𝘀𝗶𝗻𝗮𝘀𝗷𝗼𝗻 𝗲𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗴𝗷𝗲𝗻𝗻𝗼𝗺𝗴å𝘁𝘁 𝘀𝘆𝗸𝗱𝗼𝗺 𝗳𝗼𝗿 å 𝗸𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗶𝗻𝗻 𝗽å 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗻𝘁𝗹𝗶𝗴𝗲 𝗮𝗿𝗲𝗻𝗮𝗲𝗿 𝗼𝗴 𝗱𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗶 𝘀𝗮𝗺𝗳𝘂𝗻𝗻𝗲𝘁.

side 36:

"𝘋𝘦𝘳𝘴𝘰𝘮 𝘴𝘮𝘪𝘵𝘵𝘦𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘴𝘫𝘰𝘯𝘦𝘯 𝘵𝘪𝘭𝘴𝘪𝘦𝘳 𝘥𝘦𝘵 𝘰𝘨 𝘥𝘦𝘵 𝘣𝘭𝘪𝘳 𝘢𝘬𝘵𝘶𝘦𝘭𝘵 å 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭𝘦 𝘬𝘳𝘢𝘷 𝘰𝘮 𝘷𝘢𝘬𝘴𝘪𝘯𝘢𝘴𝘫𝘰𝘯, 𝘨𝘫𝘦𝘯𝘯𝘰𝘮𝘨å𝘵𝘵 𝘤𝘰𝘷𝘪𝘥-19 𝘦𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘵𝘪𝘷 𝘵𝘦𝘴𝘵, 𝘧𝘰𝘳 å 𝘧å 𝘵𝘪𝘭𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘭 𝘴𝘢𝘮𝘧𝘶𝘯𝘯𝘴𝘢𝘬𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘦𝘵𝘦𝘳, 𝘮å 𝘣𝘭𝘢𝘯𝘵 𝘢𝘯𝘯𝘦𝘵 𝘦𝘯 𝘯𝘦𝘥𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘥𝘦𝘳𝘴𝘨𝘳𝘦𝘯𝘴𝘦 𝘷𝘶𝘳𝘥𝘦𝘳𝘦𝘴 𝘬𝘰𝘯𝘬𝘳𝘦𝘵. 𝘉𝘢𝘳𝘯 𝘰𝘨 𝘶𝘯𝘨𝘦𝘴 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘴𝘫𝘰𝘯 𝘮å 𝘵𝘪𝘭𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦𝘴 𝘴æ𝘳𝘭𝘪𝘨 𝘷𝘦𝘬𝘵 𝘪 𝘷𝘶𝘳𝘥𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯𝘦, 𝘣å𝘥𝘦 𝘷𝘦𝘥 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘦𝘭𝘭 𝘪𝘯𝘯𝘧ø𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘷 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘴𝘪𝘦𝘳𝘵𝘦 𝘴𝘮𝘪𝘵𝘵𝘦𝘷𝘦𝘳𝘯𝘵𝘪𝘭𝘵𝘢𝘬 𝘰𝘨 𝘪 𝘴𝘱ø𝘳𝘴𝘮å𝘭𝘦𝘵 𝘰𝘮 å 𝘣𝘦𝘯𝘺𝘵𝘵𝘦 𝘬𝘰𝘳𝘰𝘯𝘢𝘴𝘦𝘳𝘵𝘪𝘧𝘪𝘬𝘢𝘵 𝘴𝘰𝘮 𝘥𝘰𝘬𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘴𝘫𝘰𝘯"

Med andre ord: Fullt friske mennesker skal kunne holdes utenfor samfunnet og nektes deltagelse i fravær av koronasertifikat.

𝟱: Begrensninger i retten til å utøve religionsfrihet

side 14:

"𝘋𝘦𝘵 𝘬𝘢𝘯 𝘨𝘫ø𝘳𝘦𝘴 𝘪𝘯𝘯𝘨𝘳𝘦𝘱 𝘪 𝘳𝘦𝘵𝘵𝘦𝘯 𝘵𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘭𝘪𝘨𝘪𝘰𝘯𝘴𝘶𝘵ø𝘷𝘦𝘭𝘴𝘦 𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘌𝘔𝘒 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘬𝘬𝘦𝘭 9 𝘯𝘳. 2 𝘧𝘰𝘳 å 𝘣𝘦𝘴𝘬𝘺𝘵𝘵𝘦 «𝘩𝘦𝘭𝘴𝘦». 𝘐 𝘵𝘪𝘭𝘧𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯𝘦 𝘩𝘷𝘰𝘳 𝘩𝘦𝘯𝘴𝘺𝘯𝘦𝘵 𝘵𝘪𝘭 𝘣𝘦𝘧𝘰𝘭𝘬𝘯𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯𝘴 𝘳𝘦𝘵𝘵 𝘵𝘪𝘭 𝘭𝘪𝘷 𝘰𝘨 𝘩𝘦𝘭𝘴𝘦 𝘴𝘬𝘢𝘭 𝘢𝘷𝘷𝘦𝘪𝘦𝘴 𝘮𝘰𝘵 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘦𝘵𝘴 𝘳𝘦𝘵𝘵 𝘵𝘪𝘭 å 𝘶𝘵ø𝘷𝘦 𝘴𝘪𝘯 𝘳𝘦𝘭𝘪𝘨𝘪𝘰𝘯, 𝘩𝘢𝘳 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘣𝘳𝘦𝘥 𝘴𝘬𝘫ø𝘯𝘯𝘴𝘮𝘢𝘳𝘨𝘪𝘯, 𝘴𝘦 𝘗𝘰𝘭𝘢𝘵 𝘮𝘰𝘵 Ø𝘴𝘵𝘦𝘳𝘳𝘪𝘬𝘦, 20. 𝘫𝘶𝘭𝘪 2021 𝘢𝘷𝘴𝘯𝘪𝘵𝘵 80."

𝟲: 𝗥𝗲𝘁𝘁𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗹 𝗳𝗼𝗿𝘀𝗮𝗺𝗹𝗶𝗻𝗴𝘀𝗳𝗿𝗶𝗵𝗲𝘁

side 15

"𝘙𝘦𝘵𝘵𝘦𝘯 𝘵𝘪𝘭 𝘧𝘰𝘳𝘴𝘢𝘮𝘭𝘪𝘯𝘨𝘴𝘧𝘳𝘪𝘩𝘦𝘵 𝘦𝘳 𝘷𝘦𝘳𝘯𝘦𝘵 𝘢𝘷 𝘎𝘳𝘶𝘯𝘯𝘭𝘰𝘷𝘦𝘯 § 101, 𝘌𝘔𝘒 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘬𝘬𝘦𝘭 11 𝘰𝘨 𝘚𝘗 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘬-𝘬𝘦𝘭 21. 𝘐 𝘬𝘫𝘦𝘳𝘯𝘦𝘯 𝘢𝘷 𝘧𝘰𝘳𝘴𝘢𝘮𝘭𝘪𝘯𝘨𝘴𝘧𝘳𝘪𝘩𝘦𝘵𝘦𝘯 𝘭𝘪𝘨𝘨𝘦𝘳 𝘷𝘦𝘳𝘯𝘦𝘵 𝘢𝘷 𝘥𝘦𝘮𝘰𝘯𝘴𝘵𝘳𝘢𝘴𝘫𝘰𝘯𝘦𝘳 𝘰𝘨 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘴𝘬𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘴𝘢𝘮𝘭𝘪𝘯𝘨𝘦𝘳. 𝘙𝘦𝘵𝘵𝘦𝘯 𝘵𝘪𝘭 𝘧𝘰𝘳𝘴𝘢𝘮𝘭𝘪𝘯𝘨𝘴𝘧𝘳𝘪𝘩𝘦𝘵 𝘬𝘢𝘯 𝘱å𝘣𝘦𝘳𝘰𝘱𝘦𝘴 𝘣å𝘥𝘦 𝘢𝘷 𝘢𝘳𝘳𝘢𝘯𝘨ø𝘳𝘦𝘯 𝘰𝘨 𝘥𝘦𝘭𝘵𝘢𝘨𝘦𝘳𝘯𝘦 𝘪 𝘧𝘰𝘳𝘴𝘢𝘮𝘭𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯. 𝘌𝘯 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘦𝘭𝘭 𝘢𝘷𝘨𝘳𝘦𝘯𝘴𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘷 𝘴𝘮𝘪𝘵𝘵𝘦𝘷𝘦𝘳𝘯𝘵𝘪𝘭𝘵𝘢𝘬 𝘴𝘰𝘮 𝘮𝘦𝘥𝘧ø𝘳𝘦𝘳 𝘢𝘵 𝘮𝘶𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘵𝘦𝘯 𝘵𝘪𝘭 å 𝘥𝘦𝘭𝘵𝘢 𝘪 𝘶𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘴𝘢𝘮𝘭𝘪𝘯𝘨𝘦𝘳 𝘣𝘦𝘨𝘳𝘦𝘯𝘴𝘦𝘴 𝘧𝘰𝘳 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦𝘳 𝘴𝘰𝘮 𝘪𝘬𝘬𝘦 𝘪𝘯𝘯𝘦𝘩𝘢𝘳 𝘬𝘰𝘳𝘰𝘯𝘢𝘴𝘦𝘳𝘵𝘪𝘧𝘪𝘬𝘢𝘵, 𝘷𝘪𝘭 𝘨𝘳𝘪𝘱𝘦 𝘪𝘯𝘯 𝘪 𝘳𝘦𝘵𝘵𝘦𝘯 𝘵𝘪𝘭 𝘧𝘰𝘳𝘴𝘢𝘮𝘭𝘪𝘯𝘨𝘴𝘧𝘳𝘪𝘩𝘦𝘵"

𝟳: Begrensninger i retten til å ha et privatliv inne i private hjem

side 12 & 13:

"𝘜𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘴𝘮𝘪𝘵𝘵𝘦𝘷𝘦𝘳𝘯𝘵𝘪𝘭𝘵𝘢𝘬 𝘷𝘪𝘭 𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘰𝘮𝘴𝘵𝘦𝘯𝘥𝘪𝘨𝘩𝘦𝘵𝘦𝘯𝘦 𝘨𝘳𝘪𝘱𝘦 𝘪𝘯𝘯 𝘪 𝘣𝘰𝘳𝘨𝘦𝘳𝘯𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘵𝘵 𝘵𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘬𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘴𝘪𝘵𝘵 𝘱𝘳𝘪𝘷𝘢𝘵𝘭𝘪𝘷, 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘪𝘦𝘭𝘪𝘷 𝘰𝘨 𝘩𝘫𝘦𝘮, 𝘧𝘰𝘳 𝘦𝘬𝘴𝘦𝘮𝘱𝘦𝘭 𝘷𝘦𝘥 𝘢𝘵 𝘥𝘦 𝘣𝘦𝘨𝘳𝘦𝘯𝘴𝘦𝘳 𝘣𝘰𝘳𝘨𝘦𝘳𝘯𝘦𝘴 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪, 𝘮𝘶𝘭𝘪𝘨𝘩𝘦𝘵𝘦𝘯 𝘵𝘪𝘭 å 𝘶𝘵ø𝘷𝘦 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘪𝘦𝘭𝘪𝘷 𝘱å 𝘵𝘷𝘦𝘳𝘴 𝘢𝘷 𝘭𝘢𝘯𝘥𝘦𝘨𝘳𝘦𝘯𝘴𝘦𝘳 𝘦𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘱𝘭𝘦𝘪𝘦 𝘴𝘰𝘴𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘴𝘫𝘰𝘯𝘦𝘳 𝘦𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘢𝘥𝘨𝘢𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘵𝘪𝘭 å 𝘮𝘰𝘵𝘵𝘢 𝘣𝘦𝘴ø𝘬 𝘪 𝘦𝘨𝘦𝘵 𝘩𝘫𝘦𝘮. 𝘈𝘷𝘩𝘦𝘯𝘨𝘪𝘨 𝘢𝘷 𝘴𝘦𝘳𝘵𝘪𝘧𝘪𝘬𝘢𝘵𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘣𝘳𝘶𝘬𝘴𝘰𝘮𝘳å𝘥𝘦 𝘷𝘪𝘭 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘴𝘢𝘵𝘵 𝘰𝘱𝘱𝘳𝘦𝘵𝘵𝘩𝘰𝘭𝘥𝘦𝘭𝘴𝘦 𝘢𝘷 𝘴𝘮𝘪𝘵𝘵𝘦𝘷𝘦𝘳𝘯𝘵𝘪𝘭𝘵𝘢𝘬 𝘰𝘷𝘦𝘳𝘧𝘰𝘳 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦𝘳 𝘴𝘰𝘮 𝘪𝘬𝘬𝘦 𝘩𝘢𝘳 𝘬𝘰𝘳𝘰𝘯𝘢𝘴𝘦𝘳𝘵𝘪𝘧𝘪𝘬𝘢𝘵, 𝘬𝘶𝘯𝘯𝘦 𝘶𝘵𝘨𝘫ø𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘯𝘨𝘳𝘦𝘱 𝘪 𝘥𝘪𝘴𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦𝘯𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘵𝘵 𝘵𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘦𝘬𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘱𝘳𝘪𝘷𝘢𝘵𝘭𝘪𝘷, 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘭𝘪𝘦𝘭𝘪𝘷 𝘰𝘨 𝘩𝘫𝘦𝘮."

𝟴: 𝗕𝗹𝗶 𝗳𝗿𝗮𝘁𝗮𝘁𝘁 𝗿𝗲𝘁𝘁𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗹 å 𝗮𝗿𝗯𝗲𝗶𝗱𝗲 𝗼𝗴 𝗿𝗲𝘁𝘁𝗲𝗻 𝘁𝗶𝗹 𝗹ø𝗻𝗻

side 37:

"𝘋𝘦𝘵 𝘷𝘪𝘭 𝘰𝘨𝘴å 𝘣𝘭𝘪 𝘯ø𝘥𝘷𝘦𝘯𝘥𝘪𝘨 å 𝘷𝘶𝘳𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘩𝘷𝘢 𝘴𝘰𝘮 𝘬𝘢𝘯 𝘣𝘭𝘪 𝘳𝘦𝘵𝘵𝘴𝘷𝘪𝘳𝘬𝘯𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯𝘦 𝘢𝘷 å 𝘣𝘭𝘪 𝘯𝘦𝘬𝘵𝘦𝘵 𝘢𝘥𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘭 𝘢𝘳𝘣𝘦𝘪𝘥𝘴𝘱𝘭𝘢𝘴𝘴𝘦𝘯 𝘱å 𝘨𝘳𝘶𝘯𝘯 𝘢𝘷 𝘮𝘢𝘯𝘨𝘭𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘬𝘰𝘳𝘰𝘯𝘢𝘴𝘦𝘳𝘵𝘪𝘧𝘪𝘬𝘢𝘵. 𝘛𝘪𝘭 𝘥𝘦𝘵 𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘮å 𝘥𝘦𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘦𝘬𝘴𝘦𝘮𝘱𝘦𝘭 𝘵𝘢𝘴 𝘴𝘵𝘪𝘭𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘭 𝘰𝘮 𝘢𝘳𝘣𝘦𝘪𝘥𝘴𝘨𝘪𝘷𝘦𝘳 𝘷𝘪𝘭 𝘩𝘢 𝘭ø𝘯𝘯𝘴𝘱𝘭𝘪𝘬𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘦𝘯 𝘶𝘷𝘢𝘬𝘴𝘪𝘯𝘦𝘳𝘵 𝘢𝘳𝘣𝘦𝘪𝘥𝘴𝘵𝘢𝘬𝘦𝘳 𝘴𝘰𝘮 𝘯𝘦𝘬𝘵𝘦𝘴 𝘢𝘥𝘨𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘭 𝘢𝘳𝘣𝘦𝘪𝘥𝘴𝘱𝘭𝘢𝘴𝘴𝘦𝘯 (𝘰𝘨 𝘴𝘰𝘮 𝘪𝘬𝘬𝘦 𝘧.𝘦𝘬𝘴. 𝘬𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘣𝘦𝘪𝘥𝘦 𝘩𝘫𝘦𝘮𝘮𝘦𝘧𝘳𝘢) 𝘦𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘰𝘮 𝘢𝘳𝘣𝘦𝘪𝘥𝘴𝘵𝘢𝘬𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘷𝘪𝘭 𝘮å𝘵𝘵𝘦 𝘩𝘢 𝘧𝘳𝘪 𝘶𝘵𝘦𝘯 𝘭ø𝘯𝘯. 𝘌𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘦𝘭𝘵 𝘮å 𝘥𝘦𝘵 𝘷𝘶𝘳𝘥𝘦𝘳𝘦𝘴 𝘰𝘮 𝘮𝘢𝘯𝘨𝘭𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘬𝘰𝘳𝘰𝘯𝘢𝘴𝘦𝘳𝘵𝘪𝘧𝘪𝘬𝘢𝘵 𝘴𝘬𝘢𝘭 𝘬𝘶𝘯𝘯𝘦 𝘨𝘪 𝘨𝘳𝘶𝘯𝘯𝘭𝘢𝘨 𝘧𝘰𝘳 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘮𝘦𝘴𝘴𝘪𝘨𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘧ø𝘺𝘯𝘪𝘯𝘨𝘦𝘳, 𝘪 𝘺𝘵𝘵𝘦𝘳𝘴𝘵𝘦 𝘬𝘰𝘯𝘴𝘦𝘬𝘷𝘦𝘯𝘴 𝘰𝘱𝘱𝘴𝘪𝘨𝘦𝘭𝘴𝘦 𝘦𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘢𝘷𝘴𝘬𝘫𝘦𝘥."

Det smerter meg stort at en rød/grønn regjering kan stå bak et slikt forslag!