Forsiden

Høringssvar fra Håkon K Hofseth

Dato: 15.02.2022

Dette forslaget må forkastes fordi det er brudd på menneskeretter og vil skape et samfunn i Norge som er på tvers av Grunnloven vår.