Forsiden

Høringssvar fra Bjørg Bjørgum

Dato: 22.02.2022

Dette høringssvaret må forkastes.