Forsiden

Høringssvar fra Anders Kvernsjø Tallberg

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

Det strider mot grunnleggende rettigheter og forslaget må forkastes i sin helhet.