Forsiden

Høringssvar fra Kato Nilsen

Dato: 14.02.2022

Dette forslaget strider fortsatt mot grunnloven, menneskerettigheter og Numberg koden, og skaper unødvendige skiller i det Norske samfunnet.