Forsiden

Høringssvar fra Branka

Dato: 02.03.2022

Jeg er mot innføring av koronasertifikat. Dette kan virke diskriminerende.