Forsiden

Høringssvar fra Anna Rørbakken

Dato: 13.02.2022

Dette er jeg sterkt imot

Vi skal ha fri ferdsel i dette landet. En passerseddel som et slikt pass er er uforenlig med likestilling og inkludering. Et pass medfører segregering, diskriminering og ekskludering, fullstendig inkompabelt med de idealer vi påberober oss om demokrati og menneskerettigheter.