Forsiden

Høringssvar fra Kjartan Osmundsen

Dato: 02.03.2022

NEI til koronasertifikat, Jeg ber Stortinget innstendig om å avvise høringsforslaget om forlengelse av reglene om koronsertifkat. Koronasertifikatet er basert på et det foreligger smittevernhensyn for å gi uvaksinerte og vaksinerte ulike rettigheter. Dette er feil.

1. vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte. Det er god grunn til alene å si nei.

2. Med over 50 000 meldte bivirkninger hvor 5 000 av de er alvorlige så kan en ikke be folk om å vaksinere seg.

3. størtsteparten av de uvaksinerte er unge mennesker, mennesker som ikke er en trussel for helsevesenet.