Forsiden

Høringssvar fra Gunhild Nørsterud

Dato: 03.03.2022

"Vi gjentar vår" hovedkonklusjon og ber om at dette forslaget trekkes i sin helhet.