Forsiden

Høringssvar fra Andrine Westin -Ekberg

Dato: 23.02.2022

Jeg ønsker å svare nei til dette høringsforslaget !

Dette er et brudd på menneskerettigheter.

Helt uhørt at vi ikke skal få bestemme selv over egen kropp.

At vi som norske statsborgere skal kunne deles inn i grupper av mennesker, ikke få delta på samme arenaene som resten av samfunnet er det samme som tvangsmessig adskillelse / segregering!! Forandre ordlyden slik at tvangs kan innføres eller egne valg forsvinner er jeg 100 prosent imot!!