Forsiden

Høringssvar fra Anne-lise Hvidsten.

Dato: 16.02.2022

Alle disse forslag er grove forbrytelser på menneskerettigheter,grovt brudd på Unescos declaration of bioceyics and humanrights og Nurnberg som ble vedtatt etter andre verdenskrig.jeg og min familie vil innstendig anbefale dere om å skrote slike diktatur forslag og istedet forby bruk av segrigerende vaksinepass og andre lignende former for diskriminering og forfølgelse av enkelt grupper i samfunnet.Minner også om atingen kan hevde at jeg bare fulgte order til forsvar for slike forbrytelser mot menneskeheten.Hver eneste politiker står derfor strafferettslig ansvarlig om slikt blir vedtatt eller gjennomført.Likeledes står enhver privat person,offentlig ansatt eller bedrifter personlig ansvarlig om dem skulle finne på og følge slike lover å innføre bruk av diskrimerenende vaksinepass eller på noen annen måte forsøke å påtvinge noen medisinsk behandling og eller exsperimenter som denne covid injeksjonen er.Så kjære Regjering og storting.Ta til vett og slutt å overgi Norge og det Norske folk til en fremmed makt under dekke av smitteværn .