Forsiden

Høringssvar fra Gøril Irgens

Dato: 11.02.2022

Ønsker ikke forlengelse av regler - corona sertifikat. Er totalt imot corona sertifikat i utgangspunktet!