Forsiden

Høringssvar fra Erik Skjold

Dato: 28.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sier ettertrykkelig NEI til koronasertifikat

Jeg, og heller ingen i min omgangskrets ser nødvendigheten av å innføre en lov som tilrettelegger for bruk av særskilte koronasertifikat – eller pass, for at en person basert alene på enkeltindividets medisinske historikk - skal få beholde medfødte og ukrenkelige rettigheter.

Et samfunn hvor pass utstrakt andvendes skaper i sin natur et segregeringssamfunn hvor enkeltidividets ukrenkelige rett til selv å velge hvilken medisinsk behandling det ønsker, eller å avstå fra behandling som finnes, tilsidesettes.

Et samfunn hvor enkeltindividet på grunn av sitt frie valg vil utsettes for forkskjellsbehandling diskriminerende behandling fra myndigheter, fra samfunnet, fra institusjoner, fra organisasjoner, fra næringsvirksomhet.

Et slikt pass fratar enkeltindividets frie muligheter for å ta et fritt valg idet å avstå vil medføre at man straffes av samfunnet.

Som født og oppvokst i Norge er min oppfattning av hva som er rett og galt i stor grad formet omgivelsene jeg vokste opp i, medmennesker og samfunnets ordninger og regler.

Jeg tror det samme gjelder for befolkningen forøvrig, og jeg mener bastant at innføring av passerseddel på alle tenkelige måter strider mot alminnelig oppfattning av hvordan et fritt og inkluderende samfunn skal være.

Få nasjoner praktiserer i dag bruk av bruk av innenrikspass, og ingen av disse er land vi vil fremme som eksempel på frie og demokratiske samfunn. Russland, Ukraina, Hviterussland og Nord Korea kan nevnes.

Også når man leser de faglige grunnlagene departementet har innhentet fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, bemerkes det at:

  • Det er de politiske myndighetene som synes å be fagmyndighetene begrunne ønsket politikk, snarere enn at man lytter til faglige råd.

  • Helsedirektoratets uttalelse om at koronasertifikatet kan ha smittevernfaglige effekter, fremstår som et ubegrunnet postulat.

  • Folkehelseinstituttet anbefaler ikke koronasertifikat, og problematiserer at dette i den tenkte utforming ikke harmonerer med de vaksinasjonsanbefalingene som er gitt i Norge, slik at en stor gruppe mennesker vil kunne komme til å vaksinere seg av andre enn medisinske årsaker.

En kan dermed med rette tro at årsakene til innføring av et slikt pass ikke skyldes medisinsk faglige anbefalinger men også underliggende årsaker hvilkert ikke på ærlig vis fremkommer av myndighetenes høringsnotat.

I henhold til EU’s målsetting kan dette virke som en snikinnføring av passerseddelordning for registrering ikke bare av medisinske data, men også økonomisk informasjon, anmerkninger relatert til betaling, bøter, straffer, og ganske sikkert når det blir opportunt, politisk tilhørighet – slik EU forelegger i sine planer fra 2018.

Stavanger 28 Februar 2022

Erik Skjold