Forsiden

Høringssvar fra Ingar Krekling

Dato: 01.03.2022

Korona pass kan i ytterste konsekvens, føre til frihet berøvelse fra frie suverene individer.

Jeg samtykker ikke, jeg stiller meg sterkt kritisk til slik implementering.