Forsiden

Høringssvar fra Byggmester Aasbøe as

Dato: 13.02.2022

Svartype: Med merknad

DETTE FORSLAGET MÅ FORKASTES!

JEG SIER NEI TIL DETTE FORSLAGET.