Forsiden

Høringssvar fra Hans Sæle

Dato: 16.02.2022

Forslaget representerer et alvorlig angrep på vårt demokrati; som risikerer å bli permanent avskaffet til fordel for en diktatorisk smittevernstat med omfattende krav om elektronisk ID, og direkte forfølgelse av de som ikke ønsker å stille opp som forsøksmennesker for sågar en straffedømt vaksineprodusent. Forslaget setter alle forsiktighetsregler til side når det gjelder introduksjon og godkjennelse av nye, ikke ferdig testede, medisiner og er en reell trussel mot folkehelsen. Og da i særlig grad barnehelsen. At et et slikt forslag i det hele tatt fremmes viser krefter som betrakter vårt demokrati som rent søppel.