Forsiden

Høringssvar fra Geir Hanssen

Dato: 26.02.2022

Svartype: Med merknad

Staten har ikke gode nok verktøy for å kvalitets sikre vaksineres innhold. Dette har vi fått dokumentert ved den store høringen om pandemien ved den Tyske advokaten Reiner Fuellmich. I ettertid ser vi nå at dødstallene stiger markant etter injeksjon av den genmodifiserte materien som er nød godkjent. Blant topp fotballspillere er det nå over 500 % økning i dødsfall, årsak betennelse i hjerteposer. Forsikringsselskapene i Europa fant en klar underrapportering av dødsfall relatert til den påståtte vaksinen, Nederlandske vitenskapsfolk fant forurensing i vaxinene som enormt små stålpartikkeler? Det hele er ett gigantisk helseexperiment med folks helse og stadig i følge Reiner Fuellmich så er vaxinene ett ledd i befolknings reduksjon (altså folke mord). Staten har godtatt vaxinering av befolkningen på sviktende grunnlag men fritas ikke for ansvar jfr Nuremberg kodene. Vaxinering påstås å være frivelig men det er en illusjon, folket er utsatt for press for å ta vaxinen. Erna påstod at det var en borgerplikt å ta den, vaxinene er i realiteten en dødelig gift når det tas flere doser. Vaxine pass i denne sammenheng er ikke annet enn innføring av diktatoriske Nazi lover og HOD løper Klaus Schwab og globalistene i WEF sitt ærend i å innføre The New World Order. HOD kan ved stevning holdes ansvarlig og topp byråkratene kan stevnes for brudd på Nürnberg kodene for forbrytelser mot menneskeheten.