Forsiden

Høringssvar fra Eline Johannessen

Dato: 23.02.2022

Svartype: Med merknad

Et koronasertifikat er på alle grunnleggende måter imot et samfunn hvor hver enkelt borger har rett til å velge hva de ønsker å dele med resten av verden når det gjelder deres egen kropp og helse valg. I tillegg er det ekstremt farlig å innføre dokumenter som vil endre status for hvert enkelt individ i forhold til hva de med eller uten dette dokument har tilgang til i demokratiet. Det endrer samfunnet fra demokratisk til diktaturisk. Dette skaper et samfunn med offentlig segregering, utestengning, begrenset bevegelighet og forskjellsbehandling hvor de med dokumentet har rettigheter som de uten ikke har. Definisjonen på apartheid er adskilthet, det er dette koronasertifikatet vil føre til. Jeg sier nei til koronasertifikat.

Vedlegg