Forsiden

Høringssvar fra Anne Mari Berg

Dato: 16.02.2022

Hvor skal grensene gå med hensyn til lovbrudd og kynisme ? Hvor kommer tankegodset fra ? Hem har gitt noen autoritet til å fortsette programmet med å ødelegge arbeidsplasser, helse (den psykiske er også en del av helsen) skolegang og økonomi og legge skylda på en liten gruppe som ikke trenger andre til å ta valg for seg eller av andre grunner ganske enkelt ikke kan påføre kroppen sin disse injeksjonene ? Milliarder er brukt på tester som fra starten av ikke hadde noen annen mening enn nedstenging og å erklære friske folk sjuke. PCR testene kan ikke fortelle om noen har en infeksjon i kroppen. Smittesertifikatene var som var besluttet å innføre i EU ei god stund før år 2020 forteller ingenting om verken helsetilstand eller smitterisiko. Det må i så fall være at genterapi med påfølgende piggproteinproduksjon gjør deg til en bioreaktor som kan være skadelig for omgivelsene, særlig barn. Ikke utnytt folk flest sin frykt som er skapt av massiv og målrettet programmering. Manglende informasjon om hva slags innhold som kan komme ut av kanylene og skader som kan oppstå bl.a. på immunsystemet og det vaskulære systemet er uetisk. MRNA genterapi fungerer på en helt annen måte enn vaksine og bør ikke presses på folk som ikke trenger dette med mindre nytten er større enn risikoen. Bruken av denne teknologien bør avgjøres av en lege. Det er urovekkende mange dødsfall, skader på unge folk rundt omkring i verden pga dette, så la nå de unge få være i fred. Ref dr Robert Malone. Eksperimenter hører ikke hjemme på noen med mindre de er frivillige og med informert samtykke. Masseinjeksjoner av en hel befolkning med utestede produkter/teknologi uten kontrollgruppe og oppfølging er kriminelt. Særlig når vi ikke har en allmennfarlig sykdom som skulle rettferdigjøre sånne tiltak. Mener dere at samfunnet skal være tjent med at lokal "mobb" og bedrevitere som verken har kunnskaper om hvordan immunystemet i kroppen fungerer eller de korrupte overnasjonale institusjonene og uvitenskapelige modellene som driver dagens politikk skal kunne bestemme når norsk grunnlov, ICC PR og mange andre traktater skal slutte å gjelde ? Når frykt og fordommer får lov å erstatte kritisk tenkning og sunn fornuft kan det slå tilbake på samfunnet før eller seinere.