Forsiden

Høringssvar fra Hardy Harry Micheel

Dato: 22.02.2022

Svartype: Med merknad

Gjelder:

Høringsnotat – forlengelse av reglene om koronaserifikat

Jeg ønsker med dette å gi høringssvar på vegne av meg selv.

Forlengelse av reglene om koronasertifikat betyr brudd av Grunnloven, menneskerettigheter og Nürnbergkodeksen.Vedlagt .pdf dokument beskriver detaljert min avvisende holdning mot dette uhørige forslag.

Med hilsen

Hardy Micheel

Vedlegg