Forsiden

Høringssvar fra John Kåre Emil Eriksen

Dato: 14.02.2022

Svartype: Med merknad

To år med frihets begrensinger for være nok. Å planlegge ytterlige lover som strider mot grunnlovens ukrenkelighet hører ikke hjemme i en rettsstat.

Koronapass og alt av begrensinger bør ta slutt NÅ.

Mvh. John Kåre Emil Eriksen.