Forsiden

Høringssvar fra Gry Arntzen

Dato: 01.03.2022

Jeg er imot forslagene i høringsnotatet fordi dette er å sette deler av Grunnloven og menneskerettighetene til side - menneskerettighetene skal være absolutte rettigheter og ikke rettigheter på vilkår. Når myndighetene finner det for godt å oppheve rettsstaten, så er dette på sikt grobunn for borgerkrig!! Dette er splitt og hersk fra umodne politikere!