Forsiden

Høringssvar fra Innovativ Utvikling AS

Dato: 13.02.2022

Vi motsetter oss dette forslag, det er i direkte strid med demokratisk styring av Norge som land, det skaper uønsket og ukontrollert myndighet hos ikke folkevalgt forvaltningsorgan (direktoratet). Videre så skal ikke en befolkning bli straffet for å ikke velge å vaksinere seg med eksperimentelle preparat, uten kontroll på bivirkninger og langtidskonsekvenser av dette i egen kropp. Uansett om det er covid 19 eller annet. En arbeidsgivere skal ikke kunne nekte lønn for utført arbeid grunnet slike ting, dette blir diskriminering i alle høyeste grad. Arbeidstakere skal ikke mista jobben grunnet slike ting, absurd. Høre ikke hjemme i en sympatisk demokratisk verldsorrdning i på 2000-talet. Her må Norge stå emot påtrykkninger fra EU og WHO.