Forsiden

Høringssvar fra Alf Gabrielsen

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Regjeringen foreslår å forlenge reglene om koronasertifikat Høringssvar.

1. Tvangsvaksinering

Dette er ikke forenelig med et fritt samfunn hvor enhver borger har rett til å bestemme over sin egen kropp og helse.

2. Tvungen isolasjon, krav om vaksinasjon for små barn

Her kommer også tvangsvaksinering. Dette kan også føre til store helseplager for mange på lang sikt og enorme utgifter for samfunnet. Har man virkelig samvittighet til å innføre tvungen vaksinering av barn, spesielt med hurtiggodkjente vaksiner som en overhodet ikke kjenner langtidsvikningene av. I verste fall kan dette føre til folkemord, og hvem er da ansvarlig?

Hva er den helsefaglige begrunnelsen for at personer som ikke er vaksinert skal isoleres, så lenge de ikke har sykdommen det er snakk om? Covid19 har jo, i mange land, at vist de som er vaksinert smitter mer enn de uvaksinerte.

Hvorfor skal man isoleres innefor bestemte områder, for eksempel i egne leire? Har ikke erfaringene nå vist at for eksempel hjemmekarantene er like effektivt og langt rimeligere?

Forslaget er i tråd med hva man har sett bla fra Australia, og tyder derfor på at dette er bestemmelser som blir pådyttet oss fra vaksineleverandører , WHO eller andre. Kanskje ikke så rart at avtalen med Pfizer måtte hemmeligholdes i 60 år.

3. Koronasertifikat

Dette er en meget ytterliggående inngripen i borgernes frihet. Staten vil da gripe inn i den enkeltes rett til privatliv, famileliv og religionsfrihet (hjemlet i Grunnlovens §102) og forsamlingsfrihet (hjemlet i Grunnlovens §101).

Det å begrense disse frihetene på grunn av vaksinestatus er et brudd på Grunnloven.

Generelt må innføring av en form for pass, uansett formål, unngås fordi man ikke vet hva det vil bli brukt til senere, for eksempel undertrykkelse av politiske motstandere, raseundertrykkelse (SørAfrika), eller annen form for segregering (Jødene under andre verdenskrig).

Før visste vi at naturlig immunitet normalt varte livet ut, men nå er den kunnskapen plutselig borte. Imidlertid viser flere undersøkelser at naturlig immunitet varer mye lengre enn det en får fra den ’såkalte’ vaksinen. Den siste fra Israel viser at den varer 133 ganger så lenge som det en får fra vaksinen (Pfizer). Dersom en må ta oppfriskningsdose hvert år, betyr jo det 133 år! Så hva er poenget med koronasertifikatet, annet enn at det skal ’fylle lommene’ til vaksineleverandørene, og tappe staten for penger?

Dette er også det ’ultimate’ undertrykkelsesverktøy, og en skulle ikke tro at det skulle bli foreslått lovfestet i ’den frie rettsstaten Norge’.

4. Koronasetifikat i utelivet

Et eksempel i seg selv på hva det kan brukes til. Det vil da være enkelt å innføre restriksjoner også for andre områder. Det står ingenting om hvem som skal bære kostnadene for dette.

5. Lønnsnekt/oppsigelse

Det er uforståelig hvorfor en arbeidstaker skal kunne nektes lønn på grunn av manglende vaksine. Hvilken helseeffekt har det? Det samme er muligheten for å kunne si opp uvaksinerte.

Dette kan også få konsekvenser for virksomheter som kan miste viktig kompetanse, slik vi har sett det bla fra USA.

6. Generelt

En skulle ikke tro at en fra Arbeiderpartiet (statsråd) vil assosiere seg med lovfesting av slike ytterliggående tvangsmidler, som etter hvert vil føre til at landet blir en politistat. Var det ikke ’folkets tur nå’?

Lovforslaget er åpenbart kommet utenfra, da vi ser tilsvarende lovtekster i andre land, spesielt innen EU, Australia mfl. Mange av disse forslagene er i strid med Grunnloven, vi er ikke EUmedlemmer og kan ikke henvise til lovparagrafer der, det er irrelevant.

Dette er i siste instans en tilrettelegging for et globalt tyranni som en kan se fremveksten av, og de som fremmer forslagene skal være forsiktige med å tro at konsekvensene ikke kan slå tilbake på dem selv. Jeg ber dem tenke seg om 2 ganger.

Jeg sier derfor et absolutt NEI til dette forslaget