Forsiden

Høringssvar fra Ann katrin hind

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg er i mot tvangsvaksinering og koronasertifikat. Dette har ikke med helse å gjøre, derimot kontroll av befolkningen. Vi lever i et demokrati.