Forsiden

Høringssvar fra Ane Oline Solheim Finstad

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Nei, nei, nei og atter NEI. Dette vanviddet som det legges opp til i dette høringsforslaget strider ikke bare mot all fornuft og folkeskikk, det legges også opp til å gi den norske stat adgang til bryte de mest grunnleggende rettighetene vi har som mennesker. Nordmenn risikerer å nektes lønn, å interneres i egne områder, og kroppen, vår siste skanse, skal da kunne underlegges statens tvangsvaksinering mot de til en hver tid gjeldende "allmenfarlige smittsomme sykdommer". Heller ikke barn skal kunne slippe unna dette vanvittige regimet.

Når jeg leser innholdet i høringsforslaget, (som fikk en frist på 3 uker?!), så høres det mer ut som en dystopisk dommedagsroman enn som

"...en justering av ordlyden i den midlertidige forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2 andre ledd"

Men det er jo for så vidt greit å vite at det å innføre utstrakt segregering, tvangsbruk og å strippe det norske folk for menneskerettigheter og vern gjennom grunnloven, av myndighetene beskrives som en "justering i ordlyden" .

Da blir det om ikke annet svært synlig at de som er folkevalgte er ansatt et helt annet sted enn i tjeneste for norge.