Forsiden

Høringssvar fra Anne Beth Klausen

Dato: 14.02.2022

Nei til Koronasertifikat!!
Jeg vil med dette melde min motstand mot koronasertifikat!! Et slikt sertifikat mener jeg bryter med menneskerettighetene, og hører ingen sted hjemme - heller ikke i DEMOKRATIET Norge!!