Forsiden

Høringssvar fra Kristin Austheim

Dato: 03.03.2022

Regjeringens forslag om midlertidig forlengelse fremstår som malplassert

· Forslaget er malplassert fordi land etter land nå skrinlegger sertifikatet.

· Forslaget er malplassert fordi befolkningen har deltatt i et eksperiment. Eksperimentet er ikke avsluttet før i 2023 og resultatene skal da hentes inn og behandles og presenteres.

· Forslaget er malplassert fordi det strider mot alle de forordninger (EU-konvensjonen, FNs konvensjonen om menneskelige rettigheter, EU-resolusjonen, diskrimineringsloven, Nurnbergkoden og Helsingforsdeklarasjon), som grunnet tidligere erfaring med maktmisbruk fra myndighetenes side, er satt i system nasjonalt og internasjonalt.

· Forslaget er malplassert fordi pandemien er endemisk og at videre «koking på denne spikeren» gjør at regjeringen mister ytterligere tillit.

· Forslaget er malplassert fordi man under pandemien har unnlatt å gå i dialog med en stadig mer skeptisk og uavhengig voksende medisinsk faglig vitenskapelig gruppe.

· Forslaget er malplassert grunnet tidskontekst. Tidshorisonten på den midlertidige forlengelsen er frem til juli 2023. Det er 18 mndr. Så mye satt i sving for denne perioden når vi vet at pandemien er endemisk allerede nå?

Hvor malplassert forslaget er tydeliggjøres i følgende avsnitt:

kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert oppholde seg innenfor bestemte områder, skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler, eller at de ta nødvendige forholdsregler.

· All forskning og erfaring fra 2 år med smitte viser at vaksinerte smitter like mye som uvaksinerte. Da faller jo overstående avsnitt på sin egen urimelighet.

· Gjennom disse to årene har man prøvd å stoppe smitten gjennom forordninger bl annet nedstengning (nødvendige forholdsregler). Erfaring er at det fungerer dårlig. Da faller jo overstående avsnitt på sin egen urimelighet.

· …. Kommunikasjonsmidler…. Tror regjeringen at virus smitter via telefon, wifi eller andre trådløse media? Idiotisk?

Avsnittet i seg selv viser at regjeringen er villig til å overtrede de rettigheter (fribevegelse, ytringsfrihet etc) vi har gjennom naturlovene og universelle lover. Skremmende.