Forsiden

Høringssvar fra Ingvar Tjøstheim

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Fra side 12: “Ulike smitteverntiltak vil etter omstendighetene gripe inn i borgernes rett til respekt for sitt privatliv, familieliv og hjem, for eksempel ved at de begrenser borgernes autonomi, muligheten til å utøve familieliv på tvers av landegrenser eller pleie sosiale relasjoner eller adgangen til å motta besøk i eget hjem. Avhengig av sertifikatenes bruksområde vil fortsatt opprettholdelse av smitteverntiltak overfor personer som ikke har koronasertifikat, kunne utgjøre inngrep i disse personenes rett til respekt for privatliv, familieliv og hjem.”

Foredraget med "Human sovereignty in a lock-down situation: Is there room for privacy?" på konferansen The Society for Philosophy and Technology Conference – June 28-30 2021 bygger på en nasjonal undersøkelse gjennomført av Norstat, mars 2021. Aldersgruppe 16-69 år. Antall intervju 1618. Undersøkelsen viser at bare 16% støtter de mest inngripende restriksjonene som at man ikke skal ha lov til å ha besøk i hjemmet (se side 11).

Undersøkelsen er gjennomført på et tidspunkt med en lang mer alvorlig situasjon enn i 2022. Mange i den norske befolkningen var i mars 2021 meget bekymret. Selv på denne bakgrunnen var det store motforestillinger mot meget strenge restriksjoner. Smitteverntiltakene i forslaget på siden 12 er ikke i tråd med grunnloven. Det er i strid med grunnleggende rettigheter borgere i et sivilt samfunn bør ha.

Referanse til foredraget

https://www.researchgate.net/publication/355127055_Human_sovereignty_in_a_lock-down_situation_Is_there_room_for_privacyhttp://www.2021spt.com/schedule-2/