Forsiden

Høringssvar fra Kjell Askeland

Dato: 02.03.2022

Eg bed om at denne lova ikkje vert vedteken.

Vaksinepasset har ingenting med helse å gjere.

Det handler om å lage ei sluse inn til eit system der alle mennesker på jorda har ein digital ID som finanskapitalen og diktatoriske myndigheter kan utnytte til kva dei måtte ynskje.
Eg bed om at de som politikarar tek ansvar og ikkje vedtek dette lovforslaget.
Lova leier mot tilstander som ikkje høyrer heime i eit fritt samfunn.