Forsiden

Høringssvar fra Bente Getz

Dato: 23.02.2022

For liten tid til ei høyring eg er sterkt imot. Det grunnlov til side og Nurnberglover om menneskerett til å bestemme over egen kropp