Forsiden

Høringssvar fra Kent Che Olsen

Dato: 18.02.2022

Svartype: Med merknad

Nå er det nok, begynn å bruk tiden på Norge å problemer som faktisk angår Norge. Ikke feilslått EU politikk. Nei til forslag.