Forsiden

Høringssvar fra Hilde Syvertsen

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg synes det er en menneskerettighet for alle individer å kunne velge om de vil vaksineres eller ikke. At det i det hele tatt vurderes å segregere enkelte grupper fra samfunnsdeltakelse er for meg uhørt. At flesteparten av befolkningen har vaksinert seg opp til tre ganger på et år, og likevel blitt syk og smittet er meget betenkelig.

Nå som pandemien/epidemien er på hell, ser jeg i hvertfall ikke nødvendigheten med å videreføre koronasertifikat.

I høringsnotatet er det heller ikke kommet tydelig fram om man kan vise til en hurtigtest, for å kunne delta på arrangement, jobb, skole.. osv

Nødvendigheten av å forlenge varighet på koronasertifikat til juni 2023, et år, istedet for 6mnd, er også uforståelig.

Regler for hva inngår i sertifikatet endres stadig etter vaksinevarighet el vaksinegyldighet, dette kan få betydning for det generelle kravet om forholdsmessighet av smitteverntiltak.

Det at WHO endret definisjonen på pandemi tidlig i 2009, ved at det ikke lenger trenger å være særlig høy dødelig eller alvorlighetgrad, kan i prinsippet en vanlig influensa komme inn under definisjon pandemi.

Who def. pandemi før 2009

WHO def. pandemi etter 2009