Forsiden

Høringssvar fra Elisabet Lindland

Dato: 02.03.2022

Jeg er imot tvang og det at man ikke kan selv bestemme over sin helse, privatlivet, persolig integritet og personvern. Våre myndigheter skal være våre beskyttere, men nå ønsker de med dette forslaget frata oss all beskyttelse og vern. Dette forslaget er et stor svik mot norske borgere.
Jeg er imot diskriminering som dette forslaget åpenbart støtter. Norge skal være et fritt demokratisk land og dette forslaget gjør Norge til en politistat hvor man mister sine rettigheter.
Jeg er på det sterkeste imot dette forslaget da det strider mot grunnlov, menneskerettigheter og Nurnberg-koden og åpner opp for apartheid-regime i Norge.