Forsiden

Høringssvar fra Kari S

Dato: 04.03.2022

Jeg sier NEI til midlertidige endringer i smittevernloven
(forlengelse av reglene om koronasertifikat)

Vi vet nå at Coronavaksinen ikke hindrer smitte.

De midlertidige endringer i smittevernloven vil kunne sette begrensninger for menneskers rett til å bestemme over egen kropp og bevegelighet/reisemuligheter.

Etter mitt skjønn er innføring av disse midlertidige endringene brudd på Norges Grunnlov paragraf 106 samt Nürnbergkodeksen.

Å innføre koronasertifikat har svært dårlige demokratiske signaler. For sterkt press for å ta vaksine kan i seg selv øke skepsisen mot den. Slike løsninger leder til større polarisering i samfunnet og kan virke mot sin hensikt.

Jeg sier NEI til segregeringspass.

Alle restriksjoner ang Sars-Cov-2 skal opphøre permanent og umiddelbart.