Forsiden

Høringssvar fra Anne Kristin Løver

Dato: 21.02.2022

Svartype: Med merknad

Dette strider mot våre grunnleggende rettigheter og vil føre oss vekk fra et demokrati til et mer totalitært styresett. I tillegg har utprøvingen av disse tiltakene under pandemien vist seg å ha marginale begrensende effekt, men en sterk negativ effekt både på økonomien, helsa, spesielt psyken. Samfunnet har blitt lammet uten at det har gitt noen positiv effekt.

Jeg ser ingen grunn til at vi skal segregering samfunnet på den måten. Det er ikke et samfunn jeg ønsker å leve I.

Jeg sier derfor nei til koronapass.