Forsiden

Høringssvar fra Ann Helen Rosenvinge

Dato: 12.02.2022

Svartype: Med merknad

Mitt høringssvar- Et koronapass har blitt forsøkt påtvunget oss under dekke av en "allmennfarlig sykdom" som først ble lansert som et tiltak for å hindre smitte blandt uvaksinerte vs vaksinerte. Det har vist seg i ettertid at det ikke har gitt den beskyttelsen befolkningen ble lovet, ergo er et koronapass helt urimelig! Vi skal ferdes fritt som frie borgere ref. Grunnloven og våre menneskerettigheter.

Nei til segregering og apartheid!! Vi skal ha demokrati i landet vårt og det forventes av våre styringsorganer å ivareta Norge med sine folk fremfor noe annet! Dette er jeg helt i mot og jeg sier nei til dette.