Forsiden

Høringssvar fra Angelika Rokne

Dato: 16.02.2022

Svartype: Med merknad

DE FORENTE NASJONER VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHETER

1. Vi er alle født frie og like. Vi blir alle født frie. Vi har våre egne tanker og ideer. Vi bør alle bli behandlet på samme måte.

2. Ikke diskriminer. Disse rettighetene gjelder for alle, uansett hvor forskjellige vi er.

3. Retten til liv. Vi har alle rett til å leve og til å leve i frihet og trygghet.

6. Du har rettigheter hvor enn du er.Jeg er en person, akkurat som du er!

7. Vi er alle like for loven. Loven er den samme for alle. Den må behandle oss alle rettferdig.

8. Dine menneskerettigheter er beskyttet av loven. Vi kan alle be domstolene om å hjelpe oss når vi ikke blir behandlet rettferdig.

13. Bevegelsesfrihet. Vi har alle rett til å gå hvor vi vil i vårt eget land og reise fritt omkring.23. Arbeidernes rettigheter.Alle voksne har rett til å gjøre en jobb, få en rimelig lønn for arbeidet sitt og til å være med i en fagforening.

30. Ingen kan ta menneskerettighetene dine fra deg.