Forsiden

Høringssvar fra Jan Olsen

Dato: 17.02.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sier NEI til dette da forslaget strider mot menneskerettigheter og den norske Grunnloven.

Forslaget må forkastes.