Forsiden

Høringssvar fra Anita Eriksson

Dato: 12.02.2022

Svartype: Med merknad

NEI; til forlengelse av koronapass/vaksinepass. Dette er ulovlig, og basert på en oppkonstruert pandemi. Dette er tyranni, og et brudd på menneskerettighetene. Dere kan ikke frata menneskers frihet. En frihet de er født med.

NEI!