Forsiden

Høringssvar fra Jørn Øyhus

Dato: 12.02.2022

Svartype: Med merknad

Koronasertifikat er et ekstremt og særdeles autoritativt virkemiddel som hindrer grunnlovsfestet bevegelsesfrihet (Grunnloven paragraf 102), samt at medisinsk pass for adgang til samfunnet bryter med EMK paragraf 8. At den Norske stat i det hele tatt har tatt i bruk dette virkemiddelet, og vurderer å forlenge det, er et massivt tillitsbrudd ovenfor befolkningen. Historien viser oss tydelig at merking og eksludering av såkalt uønskede folkegrupper har blitt brukt av andre autoritære myndigheter. Ser ikke regjering og storting at de bidrar til å gjenta historien?
Den digitale merkingen og den aktive segregeringen av staten mot norske borgere bør opphøre snarest.