Forsiden

Høringssvar fra Even J Drage

Dato: 17.02.2022

Dette kan jeg ikke godta


1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.

2) Koronasertifikat bryter menneskerettighetene

3) Koronasertifikat bryter grunnloven

4) Koronasertifikat bryter Nürnbergkodeksen

5) Koronasertifikat er udemokratisk

6) Koronasertifikat er uvitenskapelig

7) Koronasertifikat rammer alle

Koronasertifikat er et kontrolltiltak

9) Koronasertifikat segregerer