Forsiden

Høringssvar fra Gunn Nylænder

Dato: 01.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sier NEI til dette og ber om at forslaget blir forkastet!

Vedlegg