Forsiden

Høringssvar fra Iselin Brustrøm

Dato: 14.02.2022

Koronaserfikat burde aldri vært i bruk og bør ikke videreføres. Det er diskriminerende og segregerende. Det setter folk i en situasjon der det å måtte ta en injeksjon (som ikke er godkjent, bare betinget godkjent) for å delta i samfunnet ikke lenger er noe den enkelte har et valg om, men blir presset til. Det er feil. Koronapasset har ingen hensikt annet enn å splitte folk. De vaksinerte smitter like mye som de uvaksinerte, og hele poenget faller da bort.

Å bevege seg fritt og kunne delta i samfunnet er en selvfølge i et demokrati. La det forbli slik.