Forsiden

Høringssvar fra Hedvig Elisabeth Johnsen

Dato: 04.03.2022

Svartype: Med merknad

Jeg sier NEI til utvidelse og forlengelse av dagens ekstraordinære smittevernlov!

Det er uhørt og forkastelig i det hele tatt å komme med et slikt forslag som legger opp til mulighet for

  • tvangsvaksinering av både barn (!) og voksne
  • segregering av befolkningen
  • utestengelse fra arrangementer, m.m.
  • oppsigelser (!)
  • kanskje til og med internering

Alt dette med bakgrunn i en eksperimentell vaksine som ikke virker til annet enn sykdom og død (begynner det å se ut for).

Med andre ord, verken vaksine eller koronapass hjelper mot koronaen. Det betyr at regimet det legges opp til bygger på helt andre planer og premisser.

Å delta i medisinske forsøk skal fortsatt være frivillig og det skal ikke kunne brukes i mot deg at du takker nei.

2 år med det jeg vil kalle trakassering er nok. Det bør heller foretas en nøytral granskning av håndteringen og hemmeligholdte dokumenter må frigis skal regjeringen og øvrige myndigheter ha mulighet til å vinne tilbake tilliten.