Forsiden

Høringssvar fra Gro Ingvardsen

Dato: 14.02.2022

1) Koronasertifikatet bryter med det grunnleggende livssyn som vi i Norge henter våre verdier og vårt menneskesyn fra.

2) Koronasertifikatet bryter menneskerettigheter.

3) Koronasertifikatet bryter grunnloven.

4) Koronasertifikatet bryter Nünbergkodeksen.

5) Koronasertifikatet er udemokratisk.

6) Koronasertifikatet er uvitenskaplig.

7) Koronasertifikatet rammer alle.

8) Koronasertifikatet er et kontrolltiltak.

9) Koronasertifikatet segregerer.

Jeg ønsker IKKE Koronasertifikatet!