Forsiden

Høringssvar fra Eirik

Dato: 12.02.2022

Dette er helt feil, det er bevist at korona pass ikke hindrer smitte.

Passet er usosialt, driver ett samlet norsk folk mot splittelse i hatede uvaksinerte og vaksinerte uten noen større grunn. Vaksinasjon er frivillig, nedfelt i store konvensjoner etter 2vkr og man burde ikke ha politisk innblanding i hvor man kan gå og hva man kan gjøre, det kjennetegner en kommunist stat. Og ikke frie Norge