Forsiden

Høringssvar fra Anna

Dato: 14.02.2022

Er ikke Norge et fritt land?
Vaksinetvang er et alvorlig brudd på menneskerettigheter og demokratiske prinsipper. Nei til vaksinepass.